Aula Oberta de Dibuix de Nu

Continguts
-Comprensió de la figura humana i la seva interpretació gràfica.
-Estudi del cos humà.
-Proporcions i encaix.
-Nocions d’anatomia.
-Moviment. Ritmes. Gestualitat.
-Llum i volum.
-Cromatisme de la pell.
-Dibuix de línia i de taca.
-Utilització de tècniques diverses.

Objectius
L'aula oberta de dibuix de nu permet ajudar a l'alumne a observar, analitzar, sintetitzar i representar la figura en les diferents postures que realitza el/la model en diversos espais temporals (3’,5’,8’,10’,15’) a partir del dibuix lliure i la implementació de tècnica lliure. Les postures les proposa el/la model a principi de classe tot explicant els ritmes que hi haurà al llarg de la sessió.
L'aula oberta de dibuix de nu pretén ser un espai on el/la dibuixant pugui esplaiar el seu traç tot seguint el model figuratiu del model

Públic
Dirigit al públic adult, sense necessitat d'experiència prèvia.

Material
L'habitual per al dibuix i qualsevol material artístic que l'alumne consideri necessari en el desenvolupament del seu treball(quadern d’apunts DIN A4/DIN A3, carbonet, grafit, retolador, bolígraf, cretes,...).