Expresa't

Continguts
- Dibuix bàsic
- La forma
- El color
- Contrast i harmonia
- Volum i proporcions
- L’espai
- El cos humà

Objectius

Oferir i ampliar diversos materials plàstics i tècniques que té el nen/a al seu abast. Fomentar la seva expressió creativa i ajudar a seguir-la desenvolupant. Aprendre de l’error i del procés d’una obra. Prendre consciència de la importància de mantenir i respectar el material del taller.

Públic

Activitat dirigida a infants de 5 a 10 anys amb moltes ganes d’aprendre i gaudir de l’art.

Material

El material el proporcionarà l’acadèmia i carregarà un rebut anual de 25€ en aquest concepte.