Investigació Artística


Continguts: Durant els tres trimestres es passarà per diferents pràctiques i metodologies com pràctiques de conctacte amb el medi, pràctiques de coneixement actuals i pràctiques sobre el treball personal.
-Dibuix del natural. Exercicis del moviment, relació de clarobscurs, abstracció de la forma i la línia i narració de la idea.
-Pintura. Exercicis de contrast, execució i construcció de la taca.
-Visionat d'artistes contemporanis (segons l'interès personal de cada alumne) i influències pertinents del professor.
-Realització d'una versió d'obra d'un artista conegut segons les preferències de l’alumne.
-Realització de treball personal en format d'obra de temàtica lliure tutelada pel mestre de taller.

Objectius:
Relacionar-nos amb les obres més significatives de la història de l'art, especialment amb l'art contemporani.

Adquirir coneixements a partir del treball personal propi en procés creatiu; recerca i preparació d'informació (esbossos, fotografies, material variat..) amb la disciplina artística amb la que més es desenvolupi l'alumne i aprendre valors a partir de l'art tot interectuant amb els altres companys de classe.

Públic:
Orientat a joves amb diferents coneixements artístics, treballant la iniciativa i la capacitat d'aprendre a qualsevol nivell.

Material
El material el proporcionarà l’acadèmia i carregarà un rebut anual de 25€ en aquest concepte. No obstant al llarg del curs el professor podria demanar algun material addicional no inclòs.