Taller de Pintura

Continguts
Aprendre la composió dins del pla com a base del procés, i comprendre els elements bàsics per al retrat, no tan sols humà sinó de qualsevol motiu. Tanmateix l'expressió del cos, dels elements i la integració de l'objecte dins l'espai. 
En el llenguatge estrictament pictòric definir el color i la llum com a estructures de la representació.

Objectius
Principalment volem comprendre i treballar els llenguatges plàstics del dibuix i la pintura dins els seus límits per expressar-nos únicament en aquest espai. L'element vehicular serà la mirada "pictòrica", aprendre a mirar de manera abstracta (sense paraula) per arribar a una representació mimètica o naturalista del motiu. Aquesta mirada ens permetrà fer el viatge de "fora" a "dins".
Assumint el llenguatge pictòric i reconeixent els seus límits intrínsecs trobarem la llibertat plàstica i d'expressió.

Públic
Dirigit a majors de 18 anys amb ganes d'endinsar-se al món de la pintura i el dibuix com a expressió artística.

Material
Principalment treballarem la tècnica de l’oli i el dibuix, tot i que podrem entrar en altres tècniques. Durant el treball a l'aula s'anirà especificant el material necessari. Tantmateix d'entrada serà necessari el material habitual per al dibuix i la pintura.