2ª Edició del Concurs Internacional Pop Stram


Exposició amb els/les artistes seleccionats/des del 2on Concurs Internacional de Pintura Pop Stram organitzat per la Fundació Matilde Tamayo en el que es mostren una trentena d'obres de les quals 3 d'elles són les guanyadores del certament. Es poden trobar autors/es de diferents nacionalitats com EEUU, Venezuela, Canadà, Costa Rica, Espanya, Holanda, Mèxic, Xile, Cuba i Argentina.

Pop Stram

Les bases del Pop Stram consisteixen en que a cada obra, existeixin elements significatius provinents dels elements populars (porta d'entrada per a l'espectador que permeti una fàcil connexió amb l'obra, com podrien ser logos, marques, personatges reconeguts, imatges populars etc.) i els elements estrambòtics en el què el seu objectiu és representar tota una crítica a una situació estrambòtica del món actual, com pot ser la falta de valors, el poder dels diners, la situació del planeta, la condició humana etc. Al 2014 Francisco Tamayo va elaborar un manifest d'aquest nou corrent arístic, un dels màxims representants és el pintor empordanès Quim Hereu, la seva obra esta considerada per alguns el successor del surrealisme, un surrealisme contemporani en el que es pot veure en tot el seu esplendor a la Fortalesa de Sant Julià de Ramis vinculat al DOR Museum

No us perdeu aquest nou corrent recollit a partir de 30 representants seleccionats de la 2na edició del Premi Internaconal Pop Stram.

Recorda que l'aforament de les sales és del 33% per tan, l'entrada es limitada degut a les restriccions causades per la COVID19.

Entrada lliure i gratuïta

Art Emergent Sabadell 2020.

BASES DE LA VI MOSTRA ART EMERGENT SABADELL (AES)

1. Participants
Pot participar tota persona física, indiferenment de la seva edat o sexe, que realitzi la seva activitat en el marc de la producció artística.

2. Les obres
Tant el tema com la tècnica són lliures per optar al premi general, la resta de premis estan condicionats a una sèrie de característiques que s’especifica en el punt 3. Cada concursant podrà participar amb una sola obra. Característiques de l’obra: Les dimensions en el cas de les obres bidimensionals no ha d’excedir els 200 x 200 cm, mentre que el màxim de les obres tridimensionals és de 200x100x100cm, també es permeten obres digitals i/o videos.

3. Premis

          3.1. Premi Art Emergent Fundació Banc Sabadell. Premi atorgat per la Fundació Banc Sabadell que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció de la Fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
          3.2. Premi Fundació Fluïdra. Premi atorgat per la Fundació Fluïdra que constarà de 2000€ pel guanyador i l’obra passarà a formar part de la col·lecció de la Fundació. El premi serà atorgat a tota obra amb un discurs relacionat amb l’aigua sostenible respectant el leit motiv de la fundació.
S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.
          3.3. Primer Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en segona posició per darrere del guanyador.
          3.4. Segon Accèssit. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell atorgarà un premi que constarà en una exposició individual en una de les seves instal·lacions, al participant que hagi quedat en tercera posició per darrere del guanyador.
          3.5. Premi Escola Grisart. Premi atorgat per l’Escola Grisart que constarà d’una beca per a la realització d’un curs de fotografia en aquesta escola. El premi serà atorgat a les obres realitzades amb la disciplina de fotografia.
          3.6. Premi Sabadell Obert. Sabadell Obert és el projecte de residències de treball i d’exposició endegat per la NauEstruch de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu L’Estruch i el Museu d’Art de Sabadell l’any 2012, específicament orientat al foment del teixit artístic sabadellenc. Enguany d’entre tots els participants d’Art Emergent Sabadell es concedirà aquest premi que inclou una
residència de sis mesos a un taller de l’Estruch i l’exposició del projecte desenvolupat al Museu d’Art de Sabadell. Per aplicar aquest premi és necessari aportar un projecte per desenvolupar a part de l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.

4. Jurat

El jurat de selecció està format per professionals del món de la cultura i comissaris d’exposicions aliens a l’entitat, així com de membres de Junta de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. Les decisions del jurat són inapel·lables.
Components del jurat:
- Ricard Calvo: representant Acadèmia de Belles Arts de Sabadell
- Montserrat Corominas: representant la Fundació Banc Sabadell
- Carme Marine: representant la Fundació Fluïdra
- Engràcia Torrella: representant el Museu d’Art de Sabadell
- Oscar Abril: representant Estruch Fàbrica de Creació
- Albert Gusí: director de Galeria Balaguer i de l’Escola de Fotografia Grisart


5. Termini d’admissions i preselecció
Des de la publicació d’aquestes bases i fins al 15 de novembre de 2020, els artistes participants hauran d’enviar un mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) amb les següents dades: Nom de l’artista, currículum artístic i obra que presenta a AES –imatge en alta resolució- amb la seva fitxa tècnica (títol, mides, tècnica) amb l’asumpte: NOM ARTISTA + AES 2020. La informació s’enviarà en format pdf i no superarà el pes màxim de 4 Mb. Entre totes les sol·licituds rebudes se’n farà una selecció de 30 finalistes i contactarem amb els artistes escollits. Aquestes obres formaran part de l’exposició del mes de desembre (del 19-12-20 al 30-01-21) i optaran als premis esmentats.
          5.1. En el cas d’optar pel premi Sabadell Obert l’artista haurà d’enviar un projecte en desenvolupament relacionat amb l’obra presentada a Art Emergent Sabadell.
          5.2. Per realitzar la inscripció es imprescindible emplenar el formulari anex a aquestes bases.

6. Presentació de les obres seleccionades
Les obres seleccionades s’hauran d’enviar o portar en mà del 24 de novembre al 05 de desembre de 2020, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h a la seu de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell (Passeig Manresa 20, Sabadell). Acompanyant l’obra es presentarà un sobre amb el nom de l’obra, nom de l’artista i una fotocòpia del dni o passaport. Els autors seleccionats per a participar en aquesta edició d’AES s’encarregaran de l’enviament i l’embalatge de les obres en la seva totalitat, essent-ne ells els únics responsables, tant a l’hora de deixar l’obra com de recollir-la. L’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P. no es responsabilitzarà dels desperfectes que les obres puguin patir en el seu procés de transport.
          6.1. Les obres seleccionades hauran de tenir un preu per a la seva possible venda (si hi ha obres que no estan en venda només cal especificar per part de l’artista). En el preu de l’obra s’ha de contemplar el 35% de comissió que es queda l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
          6.2. Només s’admetran aquelles obres que tinguin un embalatge en condicions al seu transport, ja siguin amb caixes de catró o de fusta per assegurar la rebuda correcte de la peça.
          6.3. En l’embalatge o paquet de l’obra ha de constar el nom de l’artista i/o el seu pseudònim.

7. Exposició
Amb les obres seleccionades i premiades d’AES, s’organitzarà una exposició a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell F.P, que s’inaugurarà el 19 de desembre de 2020 i acabarà el 30 de gener del 2021. La inauguració començarà a les 18h, durant aquesta inauguració es lliuraran els premis esmentats. Aprofitant el dia de la inauguració es realitzarà una programació artística tant a dintre de l’Acadèmia com al passeig Manresa de Sabadell.
          7.1. Enguany l’acte d’inauguració quedarà subjecte als canvis en les mesures de prevenció i gestió de la COVID 19.

8. Recollida
La retirada de les obres tindrà lloc la setmana següent a la finalització de l’exposició, de dimarts a dissabte de 17:30 a 20:30h. La no recollida en les dates establertes, implica que l’obra formarà part del fons de l’entitat.
8.1. L’entitat no es responsabilitza de les condicions d’arribada de les obres, assegurant-se d’aquesta manera que l’embalatge per a la recollida de les obres s’efectuarà de manera adecuada.

9. Disposicions finals
La presentació de les obres, implica la cessió gratuïta a favor de l’Acadèmia de Belles Arts, durant el termini de duració d’AES i els drets de reproducció per tal de poder fer la màxima difusió al certamen. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Fent clic aquí podreu descarregar-vos el formulari.