1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Tallers 2016/2017


TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES INFANTILS                                                         


Expressa't
De 5 a 10 anys
Divendres de 18:00 a 19:00h
Professora: Elena Sardà


Aprenem les nocions bàsiques del dibuix i la composició gràfica estimulant la capacitat expressiva dels més petits. Al llarg del curs treballarem els següents continguts entorn el dibuix, els materials, l'encaix, les proporcions i la composició. Dibuixarem i pintarem sobre diferents suports, treballarem el retall, les textures, els colors i el collage i ens endinsarem en la representació de la figura humana i la caricatura. Tot plegat amb la valoració de noves experiències i la vivència experimental que el taller  i les eines ens donaran.

 

Artteràpia
De 5 a 10 anys
Divendres de 18:00 a 19:30h
Professora/Terapeuta: Lídia Valbuena

 

L'Artteràpia adreçada als nens/es ofereix un tractament continuat i profund que ajuda a afrontar les dificultats que troben durant el procés de maduració de la seva personalitat. Des de la creativitat i el joc, els infants es posen davant de la situació de poder relacionar constantment allò que es mou en el seu interior com ara les emocions, les desitjos, les preferències, les rebutjos, etc. Aquest treball d'anada i tornada a través de la teràpia i el contacte amb l'art permet ajudar a generar un desenvolupament harmònic i integrador de les seves potencionalitats. Els objectius de l'Artteràpia són:

- Desenvolupament de les capacitats del joc, creatives, crítiques i associatives.

- Interiorització de valors i normes.

- Enfortiment i desenvolupament de la personalitat.

- Ajuda davant de dificultats d'integració i relació.

- Aprofundir i reforçar els vincles familiars, educatius i comunitaris.

 

TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES JOVES


Investigació artística
De 11 a 14 anys
Dilluns de 18:00 a 19:30h
Professor: Gerard Torres

 

Experimentem a nivell plàstic i conceptual investigant sobre l'elasticitat de l'art i les seves possibilitats. Aquest taller és una recerca sobre l’elasticitat de l’art: dissenyar i conèixer pràctiques actuals i treballar en el terreny de l’experimentació a nivell plàstic i conceptual. Durant els tres trimestres es passarà per diferents pràctiques, entre elles: pràctiques de contacte amb el medi (exercicis de dibuix i pintura sobre ell moviment, la relació de clarobscurs, l'abstracció de la forma i la línia, la narració de la idea), pràctiques de coneixement actuals (visionat d’artistes contemporanis i recerca de la idea del nostre propi procés artístic) i pràctiques sobre el treball personal (producció d’una obra tutelada amb els referents treballats i els resultats de la cerca).
Orientat a joves amb diferents coneixements artístics, treballant la iniciativa i la capacitat d’aprendre a qualsevol nivell.

 Projectes en creació de l'Art Actual
A partir de 15 anys
Divendres de 18:00 a 19:30h
Professor: Gerard Torres

Ens aproximem a les diverses disciplines que conforma l'Art Contemporani, per a la creació d'un projecte artístic propi. Aquest taller, durant els tres trimestres, passarà per diferents pràctiques, entre elles: pràctiques de contacte amb el medi (exposició d’influències i subjectes artístics, i realització d’una versió pròpia sobre l’obra d’algun artista mencionat) pràctiques de coneixement actuals (formalització de la idea a través del visionat d’artistes contemporanis i execució d'exercicis de new media -vídeo, instal·lació, fotografia- i entorn l'espai escultòric -escultura, instal·lació, performance-, i pràctiques sobre el treball personal.

Orientat a nois i noies amb o sense bagatge en l’Art contemporani, que tinguin interès per realitzar un treball continuat i ganes d’aprendre.


TALLERS D'ARTS PLÀSTIQUES ADULTS


Taller d'arts plàstiques: "Les mans que miren"
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00h
Professora: Nati Ayala

 

Ens apropem a les diferents tècniques i conceptes que conformen l'expressió plàstica, partint de la idea que dibuixar i pintar són equivalents a pensar. Tant el dibuix com la pintura són activitats que ens plantegen sempre preguntes, és a dir, ens fan repensar conceptes, idees, judicis, etc. Aquests coneixements tècnics i conceptuals han de servir per a fer-nos descobrir altres realitats, i crear-ne de noves. Una línia pot ser només una línia; però també pot ser un riu o un cavall; pot córrer molt o poc, pot tenir llum i portar l'ombra als peus. Tota pràctica porta implícita la modificació dels referents, per petits que siguin, i cada tècnica a la vegada enriqueix aquestes modificacions, perquè aporta la seva pròpia característica.

Dirigit a qui vulgui iniciar-se o ampliar coneixements en el camp de les arts plàstiques, des del concepte al paper.  Aula de dibuix de nu                   
Dimecres de 18:15 a 20:15h
Professora: Montse Morros


Entrem en la comprensió de la figura humana, a través de la pràctica del dibuix de les postures adoptades pels models masculins i femenins. L’Aula de dibuix de nu facilita la comprensió de la figura humana i la pràctica del dibuix. Les postures adoptades pels models expliquen equilibris, torsions, estiraments i tensions; emeten missatges que cada dibuixant percep de manera diferent i tradueix a través del traç, línia o taca, utilitzant variats estris gràfics. Al llarg de l'any, les sessions s’organitzen alternant el temps de duració de les poses, (3’, 5’, 8’, 10’, 15’, 20’, 30’). Diversos temes vertebren algunes de les sessions. De vegades es fixa la mirada en una zona concreta del cos, d‘altres s’incideix en la seqüència d’una sèrie de moviments encadenats. Es cerca tant un treball d’observació de l’estructura del cos com la plasmació de l’expressivitat del moviment del model. El taller és obert tant a qui vulgui aprendre a dibuixar la figura com a qui ja tingui un nivell alt i desitgi seguir practicant o necessiti referents reals per treballar el seu propi projecte. Existeix la possibilitat d’assistir al taller amb quota mensual o amb abonaments de 5 sessions soltes. 
Descomptes per estudiants de fins al 50%. Informa-te’n a l’Acadèmia


Taller de Dibuix / Aquarel·la
Dimarts de 10:00 a 12:00h
Professora: Montse Morros

Dibuixar és aprendre a mirar, a transformar la percepció i el pensament en una imatge, tot investigant en l’estructura, l’encaix, la forma, el volum i la composició. Amb els coneixements en dibuix, entrarem en la tècnica d'aquarel·la. Durant el curs es treballaran els diversos aspectes tècnics i temàtics d'aquest medi aquós. S'incidirà en la progressiva descoberta de les múltiples possibilitats d'aquest mitjà treballant tècniques i temes. Es plantejaran diverses propostes pel conjunt de participants i alhora es motivarà el procés personal. Paral·lelament es continuarà amb l'estudi del dibuix iniciat els cursos anteriors. 

Dirigit a persones ja iniciades en el dibuix, que desitgin introduir-se o perfeccionar-se en la tècnica de l'aquarel·la. 

 Taller d'aquarel·la
Dimarts i dijous de 18:00 a 20:00h
Professora: Montse Morros


Descobrim l'aquarel·la tot creant un procés personal d'experimentació i descoberta de les pròpies inquietuds i desitjos. S’impulsarà i s’assessorarà el treball de cada participant de manera personalitzada oferint els recursos adients a les necessitats que sorgeixin. 
Cada participant del taller desenvolupa el seu propi procés d’acord amb els seus interessos i preferències per un tipus de representació o una altra. S’analitza l’obra en curs i es reflexiona sobre ella sense perdre de vista l’objectiu de “quina idea vull transmetre, què vull expressar”. Durant el curs es treballarà especialment el tema del color, en quan a les diferències entre pigments i les combinacions entre ells (opacitat o transparència, granulació, games cromàtiques,  cartes de color...),  aplicant els coneixements i les investigacions a obres pròpies. S’insistirà també en la importància de la composició. Diversos pintors reconeguts serviran de inspiració, ja sigui per entendre la seva obra a través de la imitació o per ser reinterpretats d’acord a criteris subjectius.


Dirigit a 
persones que tinguin coneixements bàsics d’aquarel·la i  vulguin aprofundir en la seva tècnica i temàtica.


* Consulta els preus dels Tallers d'Art de l'Acadèmia 2016/17

Amb el suport de